Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231206/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231206/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231206/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231206/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231206/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231206/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231206/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231206/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231206/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231206/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231206/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231206/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231206/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231206/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231206/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231206/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231206/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη06Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231206/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231208/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231208/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231208/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231208/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231208/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231208/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231208/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231208/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231208/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231208/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231208/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231208/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231208/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231208/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231208/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή08Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231208/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231213/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231213/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231213/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231213/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231213/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231213/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231213/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231213/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231213/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231213/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231213/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231213/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231213/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231213/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231213/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231213/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231213/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη13Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231213/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231215/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231215/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231215/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231215/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231215/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231215/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231215/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231215/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231215/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231215/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231215/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231215/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231215/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231215/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231215/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή15Δεκέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231215/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο