Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230405/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230405/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230405/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230405/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230405/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230405/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230405/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230405/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230405/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230405/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230405/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230405/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230405/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230405/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230405/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230405/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230405/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230405/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230407/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230407/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230407/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230407/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230407/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230407/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230407/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230407/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230407/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230407/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230407/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230407/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230407/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230407/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230407/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230407/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230407/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230407/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230419/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230419/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230419/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230419/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230419/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230419/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230419/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230419/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230419/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230419/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230419/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230419/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230419/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230419/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230419/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230419/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230419/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230419/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230421/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230421/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230421/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230421/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230421/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230421/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230421/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230421/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230421/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230421/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230421/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230421/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230421/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230421/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230421/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230421/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230421/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230421/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230426/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230426/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230426/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230426/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230426/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230426/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230426/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230426/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230426/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230426/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230426/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230426/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230426/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230426/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230426/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230426/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230426/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230426/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230428/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230428/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230428/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230428/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230428/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230428/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230428/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230428/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230428/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230428/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230428/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230428/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230428/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230428/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230428/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230428/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230428/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Απρίλιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230428/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο