Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240531/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240531/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240531/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240531/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240531/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240531/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240531/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240531/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240531/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240531/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240531/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240531/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240531/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240531/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240531/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή31Μάιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240531/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240605/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240605/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240605/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240605/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240605/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240605/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240605/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240605/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240605/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240605/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240605/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240605/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240605/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240605/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240605/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240605/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240605/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη05Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240605/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240607/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240607/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240607/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240607/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240607/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240607/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240607/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240607/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240607/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240607/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240607/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240607/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240607/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240607/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240607/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή07Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240607/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240612/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240612/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240612/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240612/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240612/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240612/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240612/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240612/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240612/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240612/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240612/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240612/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240612/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240612/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240612/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240612/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240612/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη12Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240612/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240614/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240614/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240614/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240614/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240614/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240614/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240614/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240614/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240614/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240614/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240614/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240614/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240614/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240614/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240614/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή14Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240614/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240619/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240619/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240619/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240619/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240619/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240619/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240619/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240619/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240619/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240619/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240619/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240619/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240619/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240619/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240619/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240619/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240619/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη19Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240619/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240621/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240621/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240621/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240621/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240621/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240621/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240621/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240621/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240621/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240621/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240621/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240621/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240621/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240621/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240621/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή21Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240621/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240626/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240626/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240626/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240626/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240626/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240626/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240626/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240626/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240626/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240626/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240626/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240626/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240626/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240626/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240626/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240626/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240626/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη26Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240626/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240628/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240628/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240628/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240628/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240628/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240628/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240628/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240628/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240628/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240628/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240628/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240628/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240628/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240628/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240628/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή28Ιούνιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240628/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240703/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240703/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240703/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240703/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240703/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240703/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240703/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240703/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240703/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240703/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240703/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240703/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240703/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240703/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240703/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240703/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240703/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη03Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240703/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240705/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240705/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240705/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240705/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240705/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240705/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240705/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240705/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240705/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240705/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240705/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240705/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240705/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240705/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240705/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240705/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240705/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή05Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240705/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240710/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240710/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240710/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240710/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240710/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240710/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240710/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240710/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240710/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240710/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240710/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240710/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240710/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240710/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240710/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240710/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240710/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη10Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240710/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC1_20240712/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(AC2_20240712/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(CO_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SO_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA_20240712/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC2_20240712/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC1.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(AC2.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(SCRM.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:30
(CO.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(SO.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(PL.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(MA.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(REG.P_20240712/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(S360.P_20240712/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(HRMS.P_20240712/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
12:00
(TEC1.P_20240712/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
10:00
13:00
(TEC2.P_20240712/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC1_20240712/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(AC2_20240712/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(CO_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SO_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA_20240712/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC2_20240712/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC1.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(AC2.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(SCRM.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:30
(CO.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(SO.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(PL.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(MA.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(REG.P_20240712/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(S360.P_20240712/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(HRMS.P_20240712/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
18:00
(TEC1.P_20240712/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή12Ιούλιος 2024
16:00
19:00
(TEC2.P_20240712/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο