Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230927/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230927/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230927/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230927/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230927/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Περιορισμένη
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230927/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230927/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230927/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230927/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230927/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230927/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230927/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230927/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230927/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230927/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230927/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230927/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη27Σεπτέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230927/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230929/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230929/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230929/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230929/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230929/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230929/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230929/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230929/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230929/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230929/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230929/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230929/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230929/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230929/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230929/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230929/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230929/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή29Σεπτέμβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230929/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231004/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231004/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231004/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231004/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231004/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231004/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231004/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231004/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231004/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231004/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231004/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231004/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231004/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231004/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231004/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231004/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231004/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη04Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231004/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231006/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231006/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231006/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231006/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231006/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231006/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231006/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231006/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231006/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231006/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231006/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231006/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231006/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231006/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231006/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231006/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231006/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή06Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231006/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231011/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231011/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231011/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231011/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231011/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231011/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231011/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231011/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231011/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231011/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231011/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231011/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231011/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231011/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231011/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231011/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231011/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη11Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231011/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231013/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231013/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231013/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231013/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231013/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231013/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231013/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231013/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231013/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231013/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231013/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231013/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231013/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231013/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231013/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231013/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231013/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή13Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231013/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231018/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231018/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231018/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231018/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231018/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231018/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231018/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231018/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231018/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231018/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231018/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231018/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231018/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231018/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231018/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231018/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231018/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη18Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231018/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231020/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231020/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231020/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231020/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231020/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231020/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231020/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231020/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231020/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231020/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231020/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231020/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231020/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231020/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231020/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231020/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231020/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή20Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231020/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231025/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231025/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231025/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231025/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231025/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231025/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231025/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231025/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231025/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231025/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231025/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231025/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231025/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231025/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231025/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231025/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231025/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη25Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231025/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20231027/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20231027/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(CO_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SO_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA_20231027/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20231027/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20231027/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20231027/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20231027/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20231027/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20231027/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20231027/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20231027/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(CO_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SO_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA_20231027/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20231027/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20231027/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20231027/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20231027/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20231027/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή27Οκτώβριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20231027/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο