Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230201/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230201/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230201/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230201/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230201/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230201/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230201/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230201/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230201/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230201/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230201/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230201/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230201/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230201/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230201/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230201/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230201/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη01Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230201/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230203/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230203/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230203/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230203/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230203/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230203/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230203/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230203/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230203/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230203/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230203/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230203/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230203/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230203/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230203/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230203/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230203/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή03Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230203/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230208/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230208/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230208/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230208/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230208/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230208/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230208/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230208/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230208/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230208/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230208/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230208/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230208/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230208/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230208/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230208/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230208/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη08Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230208/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230210/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230210/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230210/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230210/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230210/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230210/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230210/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230210/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230210/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230210/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230210/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230210/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230210/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230210/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230210/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230210/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230210/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή10Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230210/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230215/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230215/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230215/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230215/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230215/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230215/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230215/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230215/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230215/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230215/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230215/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230215/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230215/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230215/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230215/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230215/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230215/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη15Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230215/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230217/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230217/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230217/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230217/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230217/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230217/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230217/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230217/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230217/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230217/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230217/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230217/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230217/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230217/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230217/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230217/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230217/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή17Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230217/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230222/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230222/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230222/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230222/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230222/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230222/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230222/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230222/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230222/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230222/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230222/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230222/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230222/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230222/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230222/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230222/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230222/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη22Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230222/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230224/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230224/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(CO_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SO_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA_20230224/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230224/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230224/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230224/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230224/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230224/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230224/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230224/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230224/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(CO_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SO_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA_20230224/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230224/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230224/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230224/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230224/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230224/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή24Φεβρουάριος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230224/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο