Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230531/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230531/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230531/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230531/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230531/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230531/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230531/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230531/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230531/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230531/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230531/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230531/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230531/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230531/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230531/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230531/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230531/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη31Μάιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230531/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230602/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230602/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230602/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230602/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230602/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230602/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230602/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230602/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230602/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230602/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230602/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230602/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230602/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230602/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230602/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230602/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230602/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Παρασκευή02Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230602/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Μη Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230607/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230607/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230607/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230607/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230607/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230607/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230607/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230607/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230607/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230607/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230607/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230607/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230607/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230607/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230607/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230607/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230607/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη07Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230607/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230609/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230609/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230609/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230609/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230609/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230609/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230609/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230609/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230609/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230609/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230609/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230609/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230609/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230609/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230609/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230609/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230609/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή09Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230609/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230614/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230614/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230614/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230614/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230614/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230614/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230614/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230614/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230614/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230614/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230614/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230614/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230614/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230614/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230614/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230614/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230614/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη14Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230614/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230616/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230616/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230616/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230616/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230616/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230616/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230616/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230616/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230616/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230616/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230616/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230616/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230616/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230616/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230616/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230616/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230616/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή16Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230616/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230621/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230621/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230621/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230621/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230621/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230621/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230621/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230621/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230621/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230621/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230621/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230621/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230621/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230621/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230621/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230621/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230621/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη21Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230621/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230623/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230623/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230623/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230623/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230623/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230623/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230623/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230623/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230623/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230623/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230623/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230623/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230623/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230623/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230623/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230623/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230623/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή23Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230623/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230628/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230628/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230628/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230628/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230628/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230628/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230628/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230628/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230628/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230628/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230628/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230628/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230628/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230628/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230628/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230628/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230628/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Τετάρτη28Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230628/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC1_20230630/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(AC2_20230630/1000) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(CO_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SO_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA_20230630/1000) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC2_20230630/1000) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC1.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(AC2.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(SCRM.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:30
(CO.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(SO.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(PL.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(MA.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(REG.P_20230630/1000) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(S360.P_20230630/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(HRMS.P_20230630/1000) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
12:00
(TEC1.P_20230630/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
10:00
13:00
(TEC2.P_20230630/1000) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC1_20230630/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(AC2_20230630/1600) Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: CRM - Sales
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(CO_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SO_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: ERP - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Payroll
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA_20230630/1600) Θεωρητική εξέταση: Production
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 360
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Soft1 HRMS
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level I
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC2_20230630/1600) Θεωρητική Εξέταση: Technical - Level II
Θεωρητική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC1.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(AC2.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(SCRM.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: CRM - Sales
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:30
(CO.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(SO.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: ERP - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(PL.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: Payroll
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(MA.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: Production
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(REG.P_20230630/1600) Πρακτική Εξέταση: Regate Effective Cloud
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(S360.P_20230630/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 360
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(HRMS.P_20230630/1600) Πρακτική εξέταση: Soft1 HRMS
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
18:00
(TEC1.P_20230630/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level I
Πρακτική
0
Διαθέσιμο
Παρασκευή30Ιούνιος 2023
16:00
19:00
(TEC2.P_20230630/1600) Πρακτική εξέταση: Technical - Level II
Πρακτική
0
Διαθέσιμο