Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC2_20221026/1600
Ημ/νια Έναρξης: 26/10/2022
Ημ/νια Λήξης: 26/10/2022
Τίτλος: Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level II
Τύπος Εξέτασης: Θεωρητική