Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC1_20221021/1000
Ημ/νια Έναρξης: 21/10/2022
Ημ/νια Λήξης: 21/10/2022
Τίτλος: Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Τύπος Εξέτασης: Θεωρητική