Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC2.P_20220928/1600
Ημ/νια Έναρξης: 28/09/2022
Ημ/νια Λήξης: 28/09/2022
Τίτλος: Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Τύπος Εξέτασης: Πρακτική