Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC2.P_20220701/1000
Ημ/νια Έναρξης: 01/07/2022
Ημ/νια Λήξης: 01/07/2022
Τίτλος: Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Τύπος Εξέτασης: Πρακτική