Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC2.P_20210423/1600
Ημ/νια Έναρξης: 23/04/2021
Ημ/νια Λήξης: 23/04/2021
Τίτλος: Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
Τύπος Εξέτασης: Πρακτική