Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση

program-certification-icon
checkmark-green-icon
Κωδικός: AC2.P_20230929/1000
checkmark-green-icon
Ημ/νια Έναρξης: 29/09/2023
checkmark-green-icon
Ημ/νια Λήξης: 29/09/2023
checkmark-green-icon
Τίτλος: Πρακτική Εξέταση: Accounting - Level II
checkmark-green-icon
Τύπος Εξέτασης: Πρακτική