Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση

program-certification-icon
checkmark-green-icon
Κωδικός: REG_20230428/1600
checkmark-green-icon
Ημ/νια Έναρξης: 28/04/2023
checkmark-green-icon
Ημ/νια Λήξης: 28/04/2023
checkmark-green-icon
Τίτλος: Θεωρητική Εξέταση: Regate Effective Cloud
checkmark-green-icon
Τύπος Εξέτασης: Θεωρητική