Αίτηση Συμμετοχής στην Εξέταση


Κωδικός: AC1_20220930/1600
Ημ/νια Έναρξης: 30/09/2022
Ημ/νια Λήξης: 30/09/2022
Τίτλος: Θεωρητική εξέταση: Accounting - Level I
Τύπος Εξέτασης: Θεωρητική